PxPixel
Events are in the process of being turned into virtual seminars and a Trump Victory Organizer will contact attendees with more details.

Georgia Vietnamese Engagement Trump Victory Leadership Initiative Training

The Trump Victory 2020 campaign wants YOU to get involved in your local community. Our team is running one of the most organized political operations in history. And we want YOU to join our ranks and TAKE ACTION on SUNDAY, MARCH 22, 2020The Trump Victory Leadership Initiative program is designed to train and mobilize grassroots supporters to help us win in November. All you need to do is show up. We will give you the tools you need to organize your community and help re-elect President Donald J. Trump and Republicans across America. 

For more information about this event, please contact:

Thuy Hotle: 770.401.4780

Kim Chi Ngo: 770.856.0777

Duong Vo: 770.899.8878

 

Hướng Dẫn 

Vận Động Bầu Cử Cho Tổng Thống Donald Trump  

 

Chương trình vận động bầu cử “Trump Victory 2020” kêu gọi 

các bạn tham gia vào cộng đồng của các bạn. 

Nhóm chúng tôi đang thực hiện một trong những chương trình 

hoạt động chính trị được tổ chức hoàn hảo nhất trong lịch sử 

Chúng tôi muốn bạn gia nhập đội ngũ  HÀNH ĐỘNG vào 

ngày CHÚA NHẬT 22/3/2020. 

Chương trình “Trump Victory Leadership Initiative” sẽ hướng dẫn 

 thúc đẩy các  dân khác giúp chúng ta thắng trong cuộc 

bầu cử vào tháng 11 sắp tới.  Bạn chỉ cần hiện diện  đủChúng 

tôi sẽ giao cho các bạn những phương tiện cần thiết để các bạn 

tổ chức cộng đồng của các bạn  giúp Tổng Thống Trump cùng 

các thành phần ứng cử viên Cộng Hòa khác được tái đắc cử trên 

toàn quốc. 

 

Muốn biết thêm chi tiết xin hoặc ghi danh xin gọi: 

 

Thuy Hotle 770-401-4780 

 

Kim Chi Ngo 770-856-0777 

 

Duong Vo 770-899-8878 

 

 

 

 

This event has ended.

View Large Map

Georgia Vietnamese Engagement Trump Victory Leadership Initiative Training

The Trump Victory 2020 campaign wants YOU to get involved in your local community. Our team is running one of the most organized political operations in history. And we want YOU to join our ranks and TAKE ACTION on SUNDAY, MARCH 22, 2020The Trump Victory Leadership Initiative program is designed to train and mobilize grassroots supporters to help us win in November. All you need to do is show up. We will give you the tools you need to organize your community and help re-elect President Donald J. Trump and Republicans across America. 

For more information about this event, please contact:

Thuy Hotle: 770.401.4780

Kim Chi Ngo: 770.856.0777

Duong Vo: 770.899.8878

 

Hướng Dẫn 

Vận Động Bầu Cử Cho Tổng Thống Donald Trump  

 

Chương trình vận động bầu cử “Trump Victory 2020” kêu gọi 

các bạn tham gia vào cộng đồng của các bạn. 

Nhóm chúng tôi đang thực hiện một trong những chương trình 

hoạt động chính trị được tổ chức hoàn hảo nhất trong lịch sử 

Chúng tôi muốn bạn gia nhập đội ngũ  HÀNH ĐỘNG vào 

ngày CHÚA NHẬT 22/3/2020. 

Chương trình “Trump Victory Leadership Initiative” sẽ hướng dẫn 

 thúc đẩy các  dân khác giúp chúng ta thắng trong cuộc 

bầu cử vào tháng 11 sắp tới.  Bạn chỉ cần hiện diện  đủChúng 

tôi sẽ giao cho các bạn những phương tiện cần thiết để các bạn 

tổ chức cộng đồng của các bạn  giúp Tổng Thống Trump cùng 

các thành phần ứng cử viên Cộng Hòa khác được tái đắc cử trên 

toàn quốc. 

 

Muốn biết thêm chi tiết xin hoặc ghi danh xin gọi: 

 

Thuy Hotle 770-401-4780 

 

Kim Chi Ngo 770-856-0777 

 

Duong Vo 770-899-8878 

 

 

 

 

This event has ended.

View Large Map
View Large Map